SiunSoten- ja Nurmeksen kaupungin luottamusmiesten tiedotteet

 

JÄSENTIEDOTE 29.8.2017

 

Siun soten ammattijärjestöjen (JHL, Tehy, Super, Juko, JYTY) ja Siun sote ky:n välillä on päästy sopimukseen, ky:n talouden säästötarpeen ( 7 milj. €) kattamisesta. Tuosta 7 milj.€:sta kohdistuu henkilöstökustannuksiin puolet 3.5 milj. € loppuvuoden 2017 aikana.

Siun soten johdon ja ammattijärjestöjen välillä neuvoteltiin eri vaihtoehdoista, miten tuo 3,5 milj. € katetaan ja löytyykö yksimielisyyttä työnantajan esittämään vapaa ehtoisen prosenttiohjelman täytäntöönpanoon.
Ammattijärjestöjen tuli antaa vastauksensa työnantajan esitykseen erittäin nopealla aikataululla 28.8.2017 klo. 13.00 mennessä kun esitys saatiin perjantaina 25.8.2017 iltapäivällä, joten mitään kyselyä koko jäsenistölle ei ehditty tehdä. JHL:n osalta kysely tehtiin kaikille Siun soten JHL:n luottamusmiehille viime viikonlopun aikana ja päätös esityksen hyväksymisestä tehtiin luottamusmiesten vastausten ja pääluottamusmiehen arvion perusteella.

Siun soten johdon esityksen vaihtoehtona oli yt- menettelyn käynnistäminen toiminnallisilla ja taloudellisilla perusteilla, koska kunnat ei luvanneet yhtään lisää rahaa alijäämän kattamiseen. Yt- menettely olisi kestänyt 6 viikkoa ja olisi johtanut henkilöstön lomautuksiin marras – joulukuussa. Lomautukset eivät olisi koskeneet kaikkia ammattiryhmiä tasapuolisesti.

Eilen hyväksytyllä sopimuksella, koskien pääsääntöisesti vapaaehtoista vuosilomien aikaistamista ja aiempina vuosina kertyneitten vuosilomien pitämistä, mikäli se on mahdollista, ei näy kenkään palkkapussissa, vaan se näkyy ky:n taseessa lomapalkkavelan alenemisena, joka tasoittaa alijäämää tilinpäätöksessä. Mikäli olisi lähdetty lomautusten tielle, on hyvä muistaa se tosi asia, että seitsemältä ensimmäiseltä lomautuspäivältä ei olisi saanut myöskään työttömyyskorvausta. Käytännössähän tuo tarkoittaisi kuukausipalkkaisella 9 päivän palkattomuutta, kun viikonlopun palkka jäisi myös saamatta.
Kaikkien on hyvä tietää myös se, että työnantajalla on KVTES:n IV luvun 10 §:n mukainen oikeus päättä työntekijän loman ajankohdasta kun noudattaa sopimuksen määräyksiä.

Eilen hyväksytyllä sopimuksella velvoitetaan esimiehet käymään aidon keskustelun työntekijöitten kanssa kaikissa yksiköissä ja päättämään onko yksikössä toiminnallisesti mahdollista pitää vapaaehtoisia lomapäivä, vaarantamatta potilasturvallisuutta ja lakeja rikkomatta.

Lisätietoa ja tarvittaessa ohjeita saat luottamusmiehiltä.

Terveisin: Matti Pesonen, Pääluottamusmies